Gecertificeerde MKB-kredietcoaches helpen ondernemers bij financieringsvraagstukken

Twaalf MKB-kredietcoaches ronden leergang af

Ondernemers die op zoek zijn naar een betrouwbaar financieringsadvies kunnen vanaf 1 juli 2015 een gecertificeerde MKB-Kredietcoach inschakelen. Twaalf gecertificeerde MKB-kredietcoaches hebben dan een leergang van een jaar afgerond waarin alle aspecten van ondernemerschap en financiering aan de orde zijn gekomen. Ondernemers die een MKB-kredietcoach inschakelen zijn daardoor verzekerd van een objectieve en onafhankelijke begeleiding bij vragen over ondernemerschap en financiering.

Ondernemers vinden, nee: vonden moeilijk juiste financiering

Jan Wietsma initiatiefnemer van MKB-kredietcoach: ‘Ondernemers geven aan dat ze het lastig vinden om de juiste financiering te houden en te krijgen. Daar komt bij dat het financieringslandschap verandert, waardoor het voor een ondernemer niet altijd duidelijk is of een adviseur ter zake kundig is over het onderwerp MKB-financiering. De leergang voorziet tevens in de behoefte aan verdere professionalisering van coaching van ondernemers zoals beschreven in het McKinsey rapport ‘Het kleinbedrijf de grote motor van Nederland’ dat in juni 2014 verscheen. Zo zijn de MKB-kredietcoaches geschoold in het in kaart brengen van ondernemerskwaliteiten en de businesskansen van een onderneming. MKB-kredietcoaches zijn thuis in de nieuwe vormen van ondernemingsfinanciering, waarin niet per sé alleen maar geleund wordt op bancaire, krediet gerelateerde financiering. Hybride vormen waarbij verschillende financieringsvormen: risicodragend kapitaal, crowd funding, private investeerders gecombineerd kunnen worden, behoren tot de kennisgebieden van de MKB-kredietcoach. Om de ondernemer snel inzicht te geven in zijn huidige kredietwaardigheid wordt gebruik gemaakt van het Kredietpaspoort.’

Accountant 2.0

Jurroen Cluitmans directeur bij #Teachmeso en verantwoordelijk voor het beroeps- en opleidingprofiel: ‘De leergang is ontwikkeld in nauwe samenspraak met ondernemers, gedragsdeskundigen, bankiers en nieuwe financiers. Daardoor sluit de leergang aan op de huidige praktijk. De deelnemers krijgen het certificaat overigens niet zomaar in de schoot geworpen. De leergang loopt van september tot en met juni en kent een gemiddelde studiebelasting van 4 uur per week inclusief 18 dagdelen contactonderwijs.’

Het gaat om de Vent, de Tent en de Cent

Martijn Driessen van Entrepreneur Scan tevens docent bij de leergang. ‘Tijdens de leergang laat ik de deelnemers kennis maken met de persoonlijke kant van de ondernemer. Ik train ze om met een andere bril naar de ondernemer en zijn plannen te kijken, waarbij ze moeten leren om hun eigen (voor)oordelen uit te schakelen. Hiermee vergroten de ze kans voor een ondernemer op een succesvolle financiering. Het gaat om de vent, de tent en de cent. Maar ook ondernemers zonder financieringsvraag of met een bestaande financiering zullen merken dat de aanpak van de MKB-kredietcoach effectief is waardoor de ondernemer in staat zal zijn om meer uit zichzelf en zijn onderneming te halen.’

Opleiding tot MKB-Kredietcoach

Begin september vindt de officiële certificering plaats tijdens een feestelijke bijeenkomst. Rond die tijd zal ook de tweede leergang MKB-kredietcoach starten. Voor deze leergang zijn nog plaatsen vrij. Op de website van MKB-kredietcoach zijn de namen van de twaalf gecertificeerde MKB-kredietcoaches te vinden. De leergang MKB-kredietcoach is een co-productie van #Teachmeso, Entrepreneur Scan,en Full Finance. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Jan Wietsma van MKB-Kredietcoach.

 

De noodklok en noodzaak voor de ondernemende accountant

Binnen vijf jaar is de accountancy sterk veranderd. Voor accountants is het veranderen of verdwijnen, meer smaken zijn er eenvoudig weg niet. Aldus de experts uit de sector. Het is ook “trending topic” op de Accountantsdag 2014. Over veranderende markten gesproken. Dat is nog al wat. Je zal maar accountant zijn. Vroeger wist je dat jaren onbekommerd je vak kon uitoefenen, maar nu is uitkijken geblazen. Toch hebben velen markten al eenzelfde verandering doorgemaakt. Vraag is: Wat kan de accountant doen? “De noodklok en noodzaak voor de ondernemende accountant” verder lezen

Entrepreneurial Index 2013

Hoe ondernemend was Nederland in 2013?
Het EI van ondernemen is een nieuwe index. Het staat voor Entrepreneurial Index en geeft een indicatie van de ondernemendheid van alle mensen die in 2013 een E-Scan hebben gedaan via ondernemerstest.nl. De index loopt van 0 tot 100. In dit artikel wordt het EI van 2012 vergeleken met die van 2013.

Elke dag zijn er honderden mensen die een E-Scan voor starters doen. Dit zijn mensen die serieus overwegen een bedrijf te starten of hebben dat pas geleden gedaan, in ieder geval in 2013. Merendeel is werkzaam of werkzaam geweest in loondienst. Voor een goede voorbereiding wordt een ondernemingsplan gemaakt en wordt een E-Scan gemaakt. Alle scores op hun E-Scan worden verzameld en in een index uitgedrukt: De Entrepreneurial Index ofwel het EI van ondernemen.

De Entrepreneurial Index van 2013 ten opzichte van 2012 scoort net iets hoger; 71,5 versus 71,1. De gemiddelden per maand – die je in de gekleurde bollen hieronder ziet wisselen elkaar af. Soms scoort 2013 hoger dan 2012 en soms is het net andersom. Hiervoor is geen verklaring aan te geven. Wel is er een verklaring te geven voor een hogere jaargemiddelde. Dat zie je sinds 2011, met een EI van 69,7 oplopen tot 71,5.
Entrepreneurial Index 2012-2013

2013 EI van Entrepreneur Scan

Conclusie
Steeds meer mensen willen een eigen bedrijf starten. Het starten is nu – door de komst van internet – ook makkelijker dan jaren geleden. Een eigen bedrijf starten is nog altijd populair en met de aanhoudende economisch slechtere tijden waar er weinig kans op een (vaste) baan is, zie je het ondernemerschap floreren. Velen hebben al ervaring opgedaan in loondienst en met de vaardigheden of ondernemerskwaliteiten zit het wel goed. Die stijgen ook ieder jaar iets. Terwijl de eigenschappen, zoals Doorzettingsvermogen, Risicobereidheid, Effectiviteit en Prestatiegerichtheid niet veranderen. De echte wil om er ook een groeiend bedrijf van te maken is, ondanks een hogere EI, minder geworden. Ondernemen moet vooral leuk blijven en continuïteit is belangrijker dan groei. Dus over het geheel bekeken groeit het EI licht, maar zegt dat meer iets over de vaardigheden die meer aanwezig zijn dan in de echte wil om te ondernemen.

Commissie Dijkhuizen wil ondernemers zwaarder belasten, VOC is de oplossing

De commissie Dijkhuizen gooit het belastingstelsel om. Ondernemers gaan fors meer betalen, zo staat te lezen in het FD. Ook het NOS nieuws opent er de week mee. Zowel de ongeveer kwart miljoen DGA’s als de ongeveer 1 miljoen zelfstandigen zullen hun portemonnee moeten trekken. Maar waarom moeten zij meer betalen? Dijkhuizen en zijn commissie werpen de vraag terug: waarom ontving de DGA jarenlang 30% korting op zijn inkomstenbelasting? En de starter 3 jaar lang zelfstandigenaftrek? Dat wordt nu recht getrokken, aldus Dijkhuizen in het FD. Maar de vraag stellen is hem ook beantwoorden, lijkt me.

MKB is motor van de economie, verdient dat geen belastingvoordeel?
Het werd hoog tijd dat het belastingstelsel vereenvoudigd zou worden. In die zin is het een prima poging van de commissie. Daarbij moet ik direct toevoegen dat ik – ondanks dat ik altijd netjes mij belasting betaal – ik geen belastingexpert ben. Maar er zijn tal van redenen te noemen waarom ondernemers belastingvoordelen genoten en zouden moeten genieten. Om de belangrijkste te noemen: het MKB is de motor van de economie. Moeten de fiscale voordelen voor ondernemers dan onveranderd worden voortgezet? Nee, dat kan ook anders.

Beleid moet nu gericht worden op betere ondernemers
Vooropgesteld dat je de economie wilt stimuleren om reden van economische groei en werkgelegenheid, zijn er slimmere manieren van belastingvoordeel geven. Het beleid was vroeger vooral geënt op meer ondernemers. Met de verdubbeling van het aantal ondernemers sinds 1992 (EIM bedrijvendynamiek 2009) is dat gelukt. Nu wordt het beleid meer gericht op betere ondernemers. Maar hoe kun je een belastingvoordeel invoeren die beter ondernemerschap tot gevolg heeft?

Stimuleer ontwikkelen van ondernemerschap met een VOC
Natuurlijk wil de overheid een instrument hebben om de kwaliteit van ondernemerschap te vergroten. Dat is eenvoudig opgelost. Start met uitgeven van Voucher Ondernemers Competentie (VOC). Een VOC is verkrijgbaar op grond van een aantal criteria en vertegenwoordigen een bepaalde waarde. Met de voucher krijgt elke starter het recht om kennis en kunde in te kopen bij professionele partijen die de markttoets al lang hebben doorstaan. Eventueel te voorzien van een systeem van rating. De starter betaalt met een VOC en kiest het bedrijf van zijn voorkeur. Wie hem niet opmaakt krijgt ook niets. Controle hierop is nodig, maar behoeft geen grote administratieve organisatie voor spoedige betaling. Ontwikkel je ondernemerschap wordt het nieuwe ondernemen.

Leer starter denken als entrepreneur, dus in investeren en renderen.

Deze week werd er druk getwitterd over de inschrijving in het handelsregister. Dat moet de starter 50 euro gaan kosten. Er werd heftig tegen geprotesteerd. Waarom zou de starter daarvoor moeten betalen? Ook BNR wijdde er een stelling aan. Er waren ongeveer evenveel voor- als tegenstanders. Strekking was toch wel, als het 50 euro waard is; why not? Dat lijkt me ook het enige juiste antwoord. Starters moeten snel leren denken in termen van investeren en dus rendement. Daarmee bedoel ik ook leerrendement.

Nieuwe toets op ondernemerschap: crowdfunding
Inmiddels heeft diezelfde kamer van koophandel waar je je moet inschrijven, een project op maat waar de starter of ondernemer tot 5 jaar slechts 250 euro hoeft te investeren, terwijl het rendement rond de 3000 harde munten bedraagt. Om nog maar te zwijgen over het leerrendement dat nog veel hoger en duurzamer is. De gemeente en provincies hebben hier tot nu toe flink aan bijgedragen. Dat is prachtig, maar het wordt toch zo langzamerhand tijd dat de starter echt leert investeren. En de financiering kan tegenwoordig makkelijke via crowdfunding. Een betere toets op je ondernemerschap is er niet.

Dus leer en laat de starter investeren. Met een VOC wordt de kwaliteit verhoogd en kan de economische groei worden bespoedigd. Dat levert meer belastinginkomsten en banen op dan het kost. Dat heeft onderzoek van EIM al uitgewezen en wordt het niet zo’n verspild fiasco als de fyra, die deze week zijn anti-climax bereikte.

Met ondernemende groeten,
Martijn