Is er verschil tussen ondernemerschap en ondernemendheid?

Van 14 tot en met 18 november vindt weer de Global Entrepreneurship Week plaats. Jaarlijks wordt deze week gericht op het stimuleren van entrepreneurship in Nederland georganiseerd. Dit gebeurt tegelijkertijd ook in 115 andere landen. Via verschillende activiteiten leren scholieren en studenten de ondernemer in zichzelf kennen en biedt het de kans om ondernemerschap onder jonge mensen te stimuleren of gaat het juist om hun ondernemendheid?

Ondernemers van morgen?

Eerder onderzoek van het Amsterdam Center of Entrepreneurship naar de ‘Status voor de ondernemer van de toekomst’, wijst uit dat het zelfstandig ondernemerschap (nog) niet erg hoog scoort bij hoger opgeleide studenten. Het staat op plaats acht in de status ranking. Het beroep van rechter staat op nummer 1, gevolgd door de arts. De aantrekkingskracht van een beroep wordt in belangrijke mate bepaald door de status en dat geldt dus ook voor het ondernemerschap. Er is wel een positief verband tussen de wens om ondernemer te worden, bekendheid met ondernemerschap en vervolgens de beoordeling van de status. Waarom is dit belangrijk?  Het belang zit in meer high potentials die er nu voor kiezen om een topmanager te worden in een groot bedrijf, zullen kiezen voor het ondernemerschap met de erbij behorende maatschappelijke baten. Uit een andere Entrepreneurship update ‘Ondernemerschap en Onderwijs’ van ACE blijkt namelijk, dat het succes van de ondernemer verband heeft met de opleiding van de ondernemer. Het succes is gemeten aan de hand van inkomsten, overlevingskansen, groei en winst. Ondernemers met een hogere opleiding verdienen meer, hun bedrijven overleven langer, ze groeien harder en hebben hogere winsten. Reden genoeg voor weer een nieuwe editie van GEW en aandacht voor ondernemerschap in het onderwijs.

Ondernemerschap of ondernemendheid?

Inmiddels hebben wij voor de hele doorlopende leerlijn van basis tot universitair onderwijs e-scans voor projecten ter stimulering van ondernemerschap ontwikkeld. Niet alleen om goed opgeleide ondernemers van morgen op te leiden, maar ook om ondernemende medewerkers op de arbeidsmarkt voor te bereiden. Ondernemerschap en ondernemendheid, twee verschillende definities. In de definitie van ondernemerschap gaat het om drie kernbegrippen: kansen zien, kansen benutten en creëren van waarde. De eerste twee begrippen betreffen de ondernemende houding: het zien van kansen en die ook weten te benutten. Die houding kan heel breed worden toegepast. Het laatste begrip heeft betrekking op het runnen van een eigen bedrijf om daarmee uiteindelijk waarde te creëren. Waarde is veel meer dan geld of inkomen alleen. Het gaat vaak om voldoening en erkenning. Om waarde te kunnen creëren is veelal een ondernemende houding nodig: (steeds weer) kansen zien en benutten. Ondernemendheid is een overkoepelende term voor een ondernemende houding en ondernemend gedrag. Een belangrijke voorwaarde voor ondernemerschap. Een ondernemende houding houdt voor een leerling in dat de leerling actief op zoek gaat naar kansen om nieuwe  initiatieven te ontplooien. Maar ook dat de leerling kansen ziet en onderkent en deze aangrijpt. Vervolgens vertaalt de leerling deze kansen in concrete acties en bouwt zo aan een ondernemende houding binnen school, werk of privé.

Kunnen docenten ook ondernemend zijn?

Om ondernemerschap en ondernemendheid te stimuleren, kom je automatisch bij de docenten uit. Zij zijn degenen die een belangrijke rol vervullen in het ontwikkelingsproces van de leerling. Dit jaar is daarom een start gemaakt met het landelijke initiatief ‘Grijp de buitenkans’. Docenten kunnen werken aan hun eigen ontwikkeling als ondernemend persoon en zij leren de vertaling van het ondernemersvuur naar het onderwijs te maken. Dit gebeurt via de training en coaching met de E-Scan als ontwikkelingsinstrument. Door dit soort initiatieven krijgt ondernemerschap langzamerhand een vaste vakinhoudelijke positie in het onderwijs. Vervolgens is het belangrijk krachten te bundelen en activiteiten af te stemmen, zodat het nationale beleid op het gebied van onderwijs en ondernemerschap verder worden versterkt. Maar belangrijker: de ondernemers van morgen opstaan.

Met ondernemende groeten,

Martijn Driessen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.