Entrepreneurial Index 2012

De Entrepreneurial Index wordt afgekort het EI van ondernemen genoemd. Het is een indicator voor de ondernemendheid van iedereen die een E-Scan heeft gedaan. De index loopt van 0 tot 100. Elk week wordt het EI van ondernemen gepubliceerd op onze facebook pagina. Nu wordt die van 2012 vergeleken met die van 2011.
 
Jaarlijks worden tienduizenden E-Scans gedaan. Via banken, Kamers van Koophandel, UWV, ondernemersadviseurs en coaches en vele andere bedrijven en sites die gericht zijn op het stimuleren en verbeteren van ondernemerschap. Het betreft mensen die een eigen bedrijf willen starten of reeds gestart zijn. Alle scores op de E-Scan worden bij elkaar opgeteld en in een gemiddelde totaalscore uitgedrukt, een index: Het EI van ondernemen dus. Het zegt daarmee iets over hoe ondernemend Nederland is.
 
In vergelijking met de Entrepreneurial Index van 2011 blijkt dat 2012 sterker scoort. Voor bijna alle maanden zie je een hogere score voor 2012, bijna overal boven de 70, dan voor 2011. Alleen in de maanden net na de zomer scoort het EI van ondernemen in 2011 net iets hoger. Dit kan toeval zijn.

Hieronder zie je het vergelijk van het EI van ondernemen tussen 2012 en 2011.
 

Conclusie

Wat opvalt is dat 2012 structureel hoger scoort dan 2011. Bijna overal boven de 70. Dit is niet alleen hoger dan 2011, maar ook alle voorgaande jaren. Of het een trendbreuk is wordt pas duidelijk wanneer de Entrepreneurial Index van 2013 bekend is. Wat verder opvalt, na een wat diepere analyse, is dat er in 2012 hoger gescoord wordt op vaardigheden en juist weer lager op – de minder makkelijk aan te leren – eigenschappen. Samen leidt het tot een algehele hogere score. Hoewel hiervoor meer onderzoek en analyse nodig is, zou een voorzichtige verklaring kunnen zijn dat meer mensen vanuit een baan de stap naar het ondernemerschap zetten, gezien de huidige economische conjunctuur. Dat zou een verklaring kunnen zijn voor de hogere score op vaardigheden. Als ook voor de lagere score op eigenschappen, omdat de ondernemende houding – ‘van nature’ – minder aanwezig zou zijn. Maar juist door de economische krimp ‘gedwongen’ zijn.

Met ondernemende groeten,

Martijn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.