Opvolger gezocht

Bedrijven ontstaan en bedrijven verdwijnen om verschillende redenen. Als ondernemer ben je druk met de opstart van je bedrijf, vervolgens het continueren en de handel van de dag. Wanneer begin je met na te denken over de toekomst en overdracht?

Het aantal bedrijven dat in de komende jaren voor overname ter beschikking komt zal door de vergrijzing alleen maar toenemen: 35% van de ondernemers in Nederland is namelijk ouder dan 50 jaar. En dit is een Europees probleem; er wordt gevreesd voor een golf aan bedrijven die te koop komen te staan en een groot tekort aan kopers. Het belang van aandacht, voor niet alleen het starten van een bedrijf, maar juist ook voor opvolging van een bedrijf wordt steeds groter en essentiëler.

Hoe hoog schat je de kansen op overdracht in?

Iedere ondernemer krijgt er op een zeker moment mee te maken. Voor de een is de overdracht van het bedrijf dat hij met eigen handen heeft opgebouwd als het loslaten van een kind dat op eigen benen moet gaan staan. Voor een ander is het niet meer dan een prima oudedagsvoorziening. Met elkaar hebben ze gemeen dat er heel wat moet gebeuren voor het zover is. De persoonlijke en financiële doelstellingen bepalen het succes van de overdracht achteraf. Wanneer kijk je tevreden op het proces terug? Vaak zit dit niet zozeer in de verkregen hoogste prijs, maar veel meer in de wijze waarop de overdracht heeft plaatsgevonden. Een goede voorbereiding is daarom belangrijk.

Overgenomen bedrijven hebben een grotere overlevingskans

Uit onderzoek van Van Teeffelen, blijkt dat het aantal bedrijfsoverdrachten in Nederland gering is, maar dat deze innovatie en arbeidsproductiviteit stimuleren. Verder is hun overlevingskans groter en groeit hun omzet en winst sneller dan die van startende bedrijven. Jaarlijks bieden circa 15.000 ondernemers hun bedrijf te koop aan. Ongeveer 90% van de bedrijfsovernames betreft MKB bedrijven tot negen werkzame personen. Uit zijn eerdere onderzoek blijkt dat kleine bedrijven net zo kansrijk zijn bij een overdracht als middelgrote bedrijven en doorgaans beter presteren na overname. Voor de starter biedt het overnemen van een bedrijf goede kansen en voor de ondernemer een goede kans op overdracht. Om je kansen op een succesvolle overdracht in te schatten, is er nu de Opvolgingsscan.

De opvolgingsscan

De opvolgingsscan is gebaseerd op het proefschrift van Dr. Lex van Teeffelen aan de Nyenrode Business Universiteit en is in samenwerking met Entrepreneur Consultancy ontwikkeld. Van Teeffelen onderzocht de onderliggende factoren voor succes en falen bij bedrijfsoverdrachten in het MKB. Het juiste profiel en ervaring van de ondernemer en de manier waarop het bedrijf wordt geleid, zijn van grote invloed op de slaagkans van een overdracht.

Met de opvolgingsscan wordt niet alleen duidelijk hoe hoog de kans op overdracht is, maar ook wat je moet doen om een succesvolle overdracht te realiseren. Doe de opvolgingsscan en ontdek je kansen op overdracht. Wil je meer, het uitgebreide rapport vertelt je wat je moet doen om je kansen te verhogen.

Met ondernemende groeten,

Martijn Driessen

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.