ontwikkelt ondernemerschap wereldwijd

OndernemerWijzer

OndernemerWijzer is een nieuw en uniek concept. Waar de accountant stopt, gaat OndernemerWijzer verder. Het combineert de harde kant met de zachte kant van het ondernemen. Het begint met de administratie. Maar daarna begint het pas echt. De administratie wordt doorgerekend naar de toekomst. Naar toekomstige omzet en kasstromen. Waar komt het bedrijf aan het einde van het jaar op uit? Wat gaat er goed en wat gaat anders dan verwacht? In de ondernemerscoaching komen deze vragen regelmatig aan bod. Zo houdt de ondernemer zicht op de toekomst zonder de grip op de groei van het bedrijf te verliezen.

De accountant heeft als einddoel het samenstellen van de jaarrekening en het verzorgen van de fiscale aangiften. Hij beschikt over de instrumenten en opleiding om de zaken uit het verleden vast te leggen en een betrouwbaar beeld te geven van het vermogen en resultaat van de onderneming. Dit is belangrijk maar onvoldoende voor de ondernemer van nu. En helemaal voor de ondernemer die wil groeien. Want die moet continu vooruit kunnen kijken.

De administratie is het fundament. Het is van groot belang om de administratie, financieel en niet financieel zo in te richten en te verwerken dat deze ook snel betrouwbare bedrijfsinformatie oplevert. De administratie vormt een belangrijk fundament voor OndernemerWijzer. Ondernemers kunnen blijven werken met hun accountant of boekhouder als ze dat wensen. Het gaat niet om de administratie alleen, maar wat je ermee doet.

Ga naar de website >>

OndernemerWijzer geeft de ondernemer inzicht in bedrijfsresultaten op een transparante en begrijpelijke manier. Basis voor de doorrekening naar de toekomst toe is het ondernemingsplan. Als de administratie bijgewerkt is, wordt het verwerkt in het ondernemingsplan. Zo ontstaat er een vergelijking met de begroting en wat werkelijk gerealiseerd is. Dat geeft direct inzicht en overzicht waarop moet worden bijgestuurd, of waar het plan en de planning moet worden aangepast.

Zo verandert het businessplan van een statisch document – dat de neiging heeft te verstoffen en in de onderste la te verdwijnen – in een onmisbaar dynamisch instrument dat steeds gericht is op de toekomst en hoe die wel gecreëerd kan worden.

Ga naar de website >>

Het ondernemersgedrag heeft een grote invloed op de resultaten van de onderneming. De ontwikkeling van de ondernemer vormt het uitgangspunt van de begeleiding in de coaching van de ondernemer. Waar naar toe en op welke manier wil de ondernemer groeien? Wat typeert de ondernemer? Wat zijn de sterke en zwakke punten? Wat wil de ondernemer bereiken? Welke rol spelen de medewerkers hierin? Wat voor gevolgen heeft dit voor de resultaten? Wat zijn de volgende te nemen stappen? Dit zijn voorbeelden van vragen die centraal staan in de coaching van OndernemerWijzer.

De coach is (vaak) oud-ondernemer en specifiek voor OndernemerWijzer opgeleid. Hierdoor kan hij werken met de wetenschappelijk onderbouwde modellen en instrumenten zoals de E-Scan voor ondernemers. Met ondernemerscoaching heeft de ondernemer een sparringpartner die ook oog heeft voor de ambities van de ondernemer maar ook voor de blinde vlekken en ego van de ondernemer, met als belangrijkste doel: groei van ondernemer en onderneming.

Ga naar de website >>

Share